Oferta naszych usług – tłumaczenia


Zakres działalności – usługi tłumaczeniowe:

Oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne: tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia specjalistyczne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na niemiecki.

Tłumaczymy wszelkiego rodzaju teksty z różnych dziedzin, jak: tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne, reklamowe, tłumaczenia chemiczne, tłumaczenie stron internetowych, tłumaczenie teksów prawniczych, korespondencję ogólną i handlową, umowy, tłumaczenia budowlane, tłumaczenie techniczne i  dokumentacji przetargowej, tłumaczenie patentów, artykułów, tłumaczeniem stron WWW i adaptacją stron do potrzeb obcojęzycznego użytkownika oraz lokalizacją oprogramowania itp.

 

Oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują takie składowe jak:

  • wstępna wycena tłumaczenia,
  • tłumaczenie tekstów,
  • formatowanie i skład tekstu (w tym także praca z np. plikami graficznymi),
  • wysyłkę pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym,
  • inne usługi dodatkowe (np. aktualizacja stron internetowych).

 

W naszej ofercie obejmującej tłumaczenia znajdą Państwo m.in.:

 

Tłumaczenia prawniczeTłumaczenia techniczneTłumaczenia ekspresoweTłumaczenia biznesoweTłumaczenia tekstów popularno - naukowychTłumaczenia ekonomiczneTłumaczenia patentówTłumaczenia medyczneTłumaczenia stron internetowychTłumaczenia specjalistyczneTłumaczenia naukoweTłumaczenia CVTłumaczenia umówTłumaczenia budowlane

Tłumaczenia prawnicze

To przekład wszelkich tekstów o tematyce prawniczej z uwzględnieniem specyfiki stosowanego w tym zakresie słownictwa charakterystycznego dla poszczególnych dziedzin prawa.
Ogromny nacisk kładziemy nie tylko na terminologię, lecz także na spójność i przejrzystość często zawiłych tekstów prawniczych. Tłumaczymy w zakresie prawa cywilnego, karnego, finansowego, pracy, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego.

Tłumaczenia techniczne

Obejmują teksty z różnorodnych dziedzin techniki. Nasza firma zajmuje się przekładem m.in. w następujących dziedzinach: przemysł chemiczny, produkcja przemysłowa, budownictwo, transport, sprzęt medyczny, przemysł farmaceutyczny, energetyka, motoryzacja. Ogromny nacisk kładziemy na dbałość w odniesieniu do zgodności i adekwatności terminologicznej. Oferujemy Państwu tłumaczenia w tych dziedzinach, w których mamy możliwość dokonania weryfikacji tłumaczenia. Bez naliczania dodatkowych kosztów odwzorowujemy w tekście docelowym wszelkie schematy, rysunki, diagramy itp., dzięki czemu nie narażamy Klienta na poszukiwania sensu w gąszczu słów.

Tłumaczenia ekspresowe

W sytuacjach, w których Klient potrzebuje otrzymać tekst w trybie pilnym, jesteśmy w stanie dokonać przekładu najpóźniej na następny dzień. Oczywiście ostatecznie liczy się zadowolenie Klienta, więc dokładnie ustalamy potrzeby i możliwości. Tłumacz niemieckiego podejmuje każde tłumaczenie ekspresowe.

Tłumaczenia biznesowe

To wszelkiego rodzaju teksty związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Należą one często do następujących dziedzin: finanse, bankowość, administracja, logistyka, podatki, kredyty, ubezpieczenia i wiele innych.

Tłumaczenia tekstów popularno – naukowych

To przekład wszelkiego rodzaju artykułów, esejów oraz różnorodnych prac. W tłumaczeniu tego rodzaju tekstów dbamy o zgodność terminologiczną, logiczną kompozycję, jednoznaczność oraz precyzję w wyrażaniu zawartych w tekście źródłowym informacji.

Tłumaczenia ekonomiczne

Tłumaczenie tekstów związanych z ekonomią bez wątpienia wymagają specjalistycznej wiedzy. Sprawozdania, dokumenty finansowe i podatkowe, bilanse, rachunki zysków i strat, biznesplany, papiery wartościowe, analizy, umowy kredytowe wymieniać można długo. Ważne, że tłumacz niemieckiego może pomóc zarówno małej działalności gospodarczej jak i dużej korporacji.

Tłumaczenia patentów

xxx

Tłumaczenia medyczne

xxx

Tłumaczenia stron internetowych

xxx

Tłumaczenia specjalistyczne

xxx

Tłumaczenia naukowe

xxx

Tłumaczenia CV

Curriculum vitae i list motywacyjny to najważniejsze dokumenty niezbędne podczas rekrutacji. Dobrze przetłumaczone CV może zdecydowanie zwiększyć szanse na rynku pracy. Mamy duże doświadczenie i rozległą wiedzę co jest gwarancją tego, że Curriculum vitae i list motywacyjny zostanie przetłumaczony w sposób profesjonalny. Pomożemy także, aby wygląd przetłumaczonych dokumentów aplikacyjnych był atrakcyjny.

Tłumaczenia umów

xxx

Tłumaczenia budowlane

xxx


 

Korekta i weryfikacja wykonanych tłumaczeń

Korekta i weryfikacja polegają na analizie tekstu uprzednio przetłumaczonego, który z różnych względów może wymagać powtórnego sprawdzenia. Tekst zostaje przeanalizowany na różnych płaszczyznach. Sprawdzeniu podlega poprawność językowa (ortograficzna, gramatyczna, stylistyczna, interpunkcyjna), adekwatność zastosowanych terminów oraz sformułowań do pożądanego rejestru lub danej dziedziny, a także kwestie czysto techniczne, a więc przejrzystość składu danego tekstu.


 

Tłumaczenia są dla mnie pasją, która pozwala mi bezustannie poszerzać moje horyzonty. Pojmuję je jako swoistą sztukę – nie natomiast jako przekład słów z jednego języka na drugi. Mam świadomość bowiem, iż jest to proces o wiele bardziej skomplikowany, wymagający fachowej i ogólnej wiedzy, kompetencji i odpowiednich umiejętności oraz tzw. wyczucia językowego.

Jako tłumacz języka niemieckiego mogę zdefiniować siebie jako osobę, która dąży do dogłębnego zgłębienia dziedziny przedmiotu tłumaczenia.

Gwarantuję Państwu wysoką jakość oferowanych usług, konkurencyjne ceny i terminowość. Mając na uwadze, jak ważną rolę we współpracy odgrywa zaufanie, zapewniam Państwa, że do przekazanych tekstów nie mają wglądu osoby trzecie. Wszelkie przesłane mi materiały traktuję jako poufne.

Każde zlecone tłumaczenie wykonuję osobiście, a tym samym nie powierzam ich wykonania osobom trzecim. Oferuję tłumaczenia materiałów dostarczonych zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Wykorzystując zaawansowane programy dedykowane oraz technologię OCR, każdy dostarczony przez Państwa tekst mogę przetworzyć do wersji elektronicznej, a następnie wykonać tłumaczenie.