Polityka prywatności i polityka przetwarzania danych


Polityka strony dotycząca używania plików cookies

 1. Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek) odnosi się do strony internetowej www.tlumaczenia-24.eu. Jeżeli korzystasz ze strony www.tlumaczenia-24.eu, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie cookies, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.tlumaczenia-24.eu.
 2. Cookies są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu użytkownika. Zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował cookies, może je odczytać.
 3. Cookies są stosowane w celu: optymalizacji korzystania ze strony internetowej, dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników, do zbierania anonimowych statystyk. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.
 4. Cookies używane na stronie www.tlumaczenia-24.eu nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych na urządzeniu użytkownika.
 5. Na stronie www.tlumaczenia-24.eu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies: sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki oraz stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia. Korzystając z serwisu www.tlumaczenia-24.eu, możesz otrzymać cookies z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google itp.
 6. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie cookies. Zawsze istnieje możliwość zmiany tych ustawień tj. dokonania takiej zmiany, aby cookies były blokowane w całości, w części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy cookies są zapisywane na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat blokowania cookies znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której korzystasz. Blokada cookies może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie określonych funkcji strony internetowej lub uniemożliwić je.

 

Polityka przetwarzania danych

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych pozyskanych w trakcie współpracy w zakresie usług tłumaczeniowych oraz w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest TŁUMACZENIA-24.EU firma Traduko Tłumaczenia Nauczanie.
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora danych wskazanego w powyższym punkcie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować, pisząc na adres email podany na podstronie Kontakt.
 • Wszystkie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania zlecenia na podstawie niezbędności przetwarzania danych w celu wykonania umowy.
 • Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z zawartą z Państwem umową na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora oraz zewnętrznym dostawcom usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest to jednak warunek zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zlecenia wykonania tłumaczenia.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.