Pomoc, FAQ, Najczęściej zadawane pytania


 

Ile będzie kosztowało tłumaczenie?

Całkowity koszt tłumaczenia zależny jest od kilku czynników: języka, specjalizacji, terminu oraz objętości tekstu. Zapraszamy do przesłania tekstu do bezpłatnej wyceny tłumaczenia.

Jak zlecić wykonanie tłumaczenia?

Po 1. Przesłanie tekstów do wyceny
Przesyłacie Państwo tekst / teksty do wyceny, posługując się przy tym specjalnym formularzem wyceny lub po prostu wysyłając je pocztą elektroniczną – dane kontaktowe.

Po 2. Wycena / Oferta
Na podstawie przesłanych przez Państwa materiałów przedstawiana jest wycena tłumaczenia. Zawiera ona  wszelkie informacje odnoszące się do kosztu tłumaczenia oraz terminu jego realizacji. Gdy wszystkie warunki realizacji zlecenia zostaną wspólnie ustalone i zaakceptowane przejdźmy do kolejnego punktu.

Po 3. Wykonanie tłumaczenia
W oparciu o przesłaną wycenę usługi oraz ewentualne ustalenia dokonują Państwo wpłaty należności na wskazane konto. Możemy również wystawić fakturę proforma. Po otrzymaniu wpłaty lub potwierdzeniu realizacji przelewu wysłanego na wskazany adres mailowy następuje realizacja zlecenia / wykonywanie tłumaczenia.
Zrealizowane tłumaczenie wysyłamy do Państwa pocztą elektroniczną w formacie otwartym *.docx (MS Word) / *.odt (OpenOffice), co umożliwia to Klientowi samodzielne dokonywanie zmian w tekście. Dodatkowo oczywiście przesyłamy także tekst w formacie *.pdf (Adobe Acrobat)
Na życzenie przetłumaczone teksty mogą zostać przesłane pocztą lub kurierem jako wydruk i/lub na nośniku elektronicznym.

Co to jest strona normatywna / rozliczeniowa?

Strona normatywna, którą nazywa się również stroną rozliczeniową, jest to jednostka określająca liczbę znaków umieszczonych na stronie tekstu. Jednostka ta jest stosowana w przypadku rozliczania usług tłumaczeniowych.
Liczbę stron normatywnych najłatwiej sprawdzić korzystając z funkcji „Statystyka” używanego edytora tekstu.

Jak wstępnie określić koszty tłumaczenia na niemiecki?
Jeśli znamy już liczbę znaków ze spacjami naszego tekstu, wystarczy tę wartość podzielić przez odpowiednią liczbę. Firmy zajmujące się tłumaczeniami ustalają sobie różne przeliczniki. Może to być np.: 1500, 1600, 1800 znaków. Przelicznik 1800 znaków ze spacjami  przyjmujemy za standard.

Dlaczego jedna strona dokumentu do tłumaczenia przekłada się czasem na kilka stron?

Przede wszystkim łączna liczba stron normatywnych, określanych też mianem rozliczeniowymi, zależna jest od liczby znaków ze spacjami. Liczba znaków zależna jest od wielu czynników takich jak np.: rodzaj czcionki, jej wielkość, użytych marginesów, a także odstępów między wersami.
W celu dokładnego określenia liczby stron normatywnych Państwa tekstu zachęcamy do przesłania zapytania – chętnie wycenimy koszt tłumaczenia.

Czy przed zleceniem mogę poznać koszt tłumaczenia?

Tak. Można to osiągnąć na dwa sposoby:

– posługując się edytorem tekstu (np.: MS Word, OpenOffice Writer) możemy określić jaką liczbę znaków ze spacjami ma nasz tekst. Następnie dzielimy to przez 1800 (tyle ma strona normatywna, czyli 1800 znaków ze spacjami). W ten sposób otrzymujemy liczbę stron normatywnych, którą to mnożymy przez cenę z cennika tłumaczeń,

– możemy też wysłać zapytanie o wycenę tłumaczenia i załączyć nasz tekst. Po odpowiednim przeliczeniem liczby znaków zaproponujemy stawkę za stronę normatywną lub podamy kwotę za całe tłumaczenie. Zachęcamy do wysłania zapytania, gdyż bazując na dodatkowych informacjach (takich jak: rodzaj tekstu, liczba stron, oczekiwany termin realizacji) możemy zaproponować atrakcyjniejszą wycenę np. z dodatkowym upustem.

Jak wysłać dokumenty do tłumaczenia?

Aby wysłać dokumenty przeznaczone do tłumaczenia można posłużyć się formularzem – wycena tłumaczenia, przesłać je pocztą elektroniczną. Prosimy o kontakt – z chęcią pomożemy.

Jak zapłacić za tłumaczenie?

Po otrzymaniu mailem lub faksem indywidualnej wyceny / faktury proforma lub na podstawie przesłanego zwrotnie formularza zamówienia można dokonać zapłaty za tłumaczenie przelewem. Po wpłynięciu zapłaty na konto wystawiana jest faktura VAT.

Czy za usługę tłumaczeniową otrzymam fakturę VAT?

Tak. Jestem czynnym podatnikiem VAT, więc na zlecone usługi wystawiam fakturę VAT. Dodatkowo posiadam NIP EU.
Istnieje także możliwość rozliczania za usługi w EUR, a także za pośrednictwem systemu Paypal, czy szybkich płatności online TPay.com .

W jakiej formie otrzymam przetłumaczony tekst?

Standardowo dokumenty przesyłamy do Klienta pocztą elektroniczną w formacie otwartym *.docx (MS Word) / *.odt (OpenOffice) – umożliwia to Klientowi samodzielne dokonywanie zmian w tekście, oraz w formacie *.pdf (Adobe Acrobat). Oczywiście zgodnie z życzeniem Klienta tłumaczenie może zostać przesłane pocztą lub też za pośrednictwem firmy kurierskiej w formie wydruku i/lub na nośniku.