Oferta usług – nauczanie i konsultacje


 

Konsultacje językowe i doradztwo językowe

Oferujemy Państwu przede wszystkim konsultacje językowe i doradztwo językowe w szerokim zakresie. Całość zostanie dostosowane od Państwa indywidualnych potrzeb.

Doradztwo oraz konsultacje odnoszą się do doskonalenia znajomości języka obcego pod względem płynności w tworzeniu wypowiedzi oraz przygotowań do wystąpień publicznych z uwzględnieniem wszelkich aspektów, gwarantujących sukces argumentacji, autoprezentacji czy negocjacji. Oferta ta obejmuje także wsparcie w odniesieniu do słownictwa specjalistycznego w zakresie różnych dziedzin (niemiecki w biznesie, ekonomii, prawie oraz technice) oraz znajomość kultury niemieckiego obszaru językowego.

Proponujemy Państwu także konsultacje w zakresie weryfikacji kompetencji językowych Państwa współpracowników lub kandydatów na współpracowników. Dzięki czemu mogą Państwo poznać ich prawdziwy potencjał w posługiwaniu się językiem obcym.


 

Zakres działalności – usługi edukacyjne:

Godnym uwagi jest fakt, iż oprócz tłumaczeń z języka niemieckiego i na język niemiecki oferujemy także nauczanie języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania:

  • nauka języka niemieckiego od podstaw,
  • przygotowanie do różnorodnych egzaminów (m.in. matura),
  • przygotowanie do zdawania certyfikatów,
  • konwersacje,
  • korepetycje,
  • język polski dla obcokrajowców.

 

Nauczanie języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania

Nauczanie języka to oferta skierowana do wszelkich osób, pragnących pogłębiać swoje kompetencje językowe lub też do tych spośród nich, którzy zdecydowali się podjąć naukę języka obcego. Po wstępnej konsultacji, analizie celów, indywidualnych potrzeb oraz preferencji odpowiednio dostosowujemy metodę nauczania. Główny nacisk kładziemy na interakcję w komunikacji, która to jest ostatecznym i nadrzędnym celem w opanowaniu każdego języka obcego. Proponujemy wspólne wspinanie się po drabinie kompetencji językowych, udoskonalanie języka – również w obszarze danej specjalizacji – oraz pomoc w sytuacjach doraźnych. Przygotowujemy do pracy z wykorzystaniem języka obcego, do egzaminów szkolnych, uniwersyteckich oraz międzynarodowych, organizowanych przez różne instytuty językowe.

Możemy pochwalić się uwieńczonym wieloma sukcesami doświadczeniem m. in. w następujących obszarach:

  • przygotowywanie pracowników na różnych szczeblach (w tym kadry zarządzającej) do podjęcia działalności zawodowej w kraju języka docelowego,
  • wykształcanie odpowiedniej znajomości języka u dzieci i młodzieży, podejmującej naukę w obcym kraju,
  • przygotowanie studentów, pragnących rozpocząć studia kierunkowe (np. prawo) w obcym kraju.

Od 2000 roku współpracujemy w ramach nauczania języka niemieckiego i polskiego z jedną z wiodących szkół językowych w Polsce.


 

Zredagowanie listu motywacyjnego i curriculum vitae w języku niemieckim

Oferujemy przygotowanie LM i CV o treści i formie odpowiadającej standardom języka niemieckiego. Zachęcamy także do zlecenia nam tłumaczenie CV.


 

Językowe testy kwalifikacyjne

Oferujemy sprawdzenie i określenie poziomu zaawansowania znajomości języka niemieckiego pracowników lub kandydatów na pracowników.