O mnie, o tłumaczu


O firmie

Nasze Biuro Tłumaczeń TŁUMACZENIA-24.EU, Tłumacz języka niemieckiego i języka angielskiego to wprawdzie mała firma. Nasze 21-letnie doświadczenia w tłumaczeniach, dotychczasowa współpraca z klientami instytucjonalnymi, firmami i osobami prywatnymi, a także zdobyte dzięki starannemu wykształceniu kwalifikacje i umiejętności gwarantują moim obecnym i przyszłym Klientom wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług.

O tłumaczu

Usługi translatorskie oferuję od 2001 roku. Jestem absolwentką Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moją specjalizacją była translatoryka.

Decydując się na kontynuację mojego kształcenia w zakresie znajomości języka niemieckiego, a tym samym dbając o rozwój poprawnej polszczyzny, podjęłam decyzję o dalszym doskonaleniu mojego warsztatu tłumacza.  Wybrałam studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której to jestem absolwentką.

Świadoma dynamiki języka i bezustannie zmieniających się potrzeb na rynku ciągle pogłębiałam swą wiedzę. Nieustannie zdobywam nowe umiejętności w zakresie tłumaczenia specjalistycznego oraz ogólnego. Największy nacisk kładę na zastosowanie terminologii prawniczej i ekonomicznej.


 

Dzięki mojej profesji z biegiem lat wykształciłam w sobie takie cechy jak dociekliwość i dokładność. Potrafię bardzo szybko wdrażać się w różnorodne z punktu widzenia leksyki gałęzie gospodarki i nauki.

Tłumaczenia są dla mnie nie tylko pracą, która przynosi mi ogromną satysfakcję. To pasja, która daje mi możliwość zgłębiania nowych dziedzin oraz rozwijania kompetencji w zakresie języka ojczystego i niemieckiego, uczy samodyscypliny i otwartości na świat.

Zawsze dążę do dogłębnego poznania dziedziny przedmiotu tłumaczenia.
Zdobyte przeze mnie doświadczenie, wykształcenie specjalistyczne oraz szerokie spektrum zainteresowań gwarantują wysoką jakość oferowanych i wykonywanych przeze mnie tłumaczeń.